Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleiden waarin het gaat om leren aan de hand van werkervaring. In de werkervaring gaat het vaak over situaties waarin de interactie met anderen een belangrijke rol speelt.

Supervisie is vooral waardevol voor professionals die werken met mensen en daarbij hun eigen persoon inzetten. Je kunt dan denken aan onder andere verschillende beroepen in de zorg (met name behandelaren), predikanten en geestelijk verzorgers, docenten en ook leidinggevenden in het brede veld van het bedrijfsleven, managers en teamleiders. In sommige van deze beroepen is supervisie ook verplicht onderdeel van de beroepsregistratie.

Leren aan de hand van werkervaring

Supervisie is een methode voor leren.  De concrete werkervaring is daarbij de aanleiding voor het leerproces. Door het zo te zeggen, aanleiding voor, zeg ik meteen iets over hoe we werksituaties bespreken. Heel vaak gaat het er niet om hoe je in de concrete werksituatie kunt of zou moeten handelen. Maar het gaat een laag dieper. Welke rol speel jij als persoon bij hoe de situatie verliep? Hoe ga je om met wat er van je gevraagd wordt? Wat betekent vakbekwaamheid voor jou en hoe zet je dat in? Het zijn voorbeelden van vragen die je voorbij de situatie laten kijken en een diepere vorm van leren aanboren. Leren leren wordt dat genoemd. Dat is dat je leert om zo naar werksituaties te kijken dat je meer over jezelf leert en hoe je dat kunt inzetten. Op die manier leer je niet alleen hoe je in de concrete werksituatie moet handelen, maar leer je iets dat je in heel je werk kunt benutten.

Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 sessies van een uur. Naast individuele supervisie is het ook mogelijk om in een groep van twee (1,5u per sessie) of drie (2u per sessie) supervisie te ontvangen, ook op locatie.

Om kwaliteit te waarborgen ben ik geregistreerd bij de LVSC.

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiden waarin het gaat om doelgericht werken aan verandering. In deze vorm van coaching staat leren en persoonlijke ontwikkeling centraal. Samen met de coach ga je op zoek naar wat jij uit het traject zou willen halen en op welke manier we dat het beste kunnen bereiken. Aan de hand van concrete (werk)situaties zoeken we naar groeimogelijkheden. Op verschillende manieren zal ik je helpen om niet alleen je volgende klus te klaren, maar ook voor andere taken beter toegerust te zijn.

Samen spreken we af hoeveel sessies we in het traject denken nodig te hebben. Soms is twee of drie gesprekken al genoeg, vaker komen we rond de 8 tot 10 uit.

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is een vorm van begeleiding die een intervisiegroep op weg wil helpen. Dat kan gaan om een nieuwe intervisiegroep, waarbij je nog moet ontdekken hoe je intervisie kunt benutten. Of het gaat om een bestaande intervisiegroep, waarbij je zoekt naar manieren om de intervisie te verdiepen of je manier van intervisie met een begeleider tegen het licht wilt houden.

Intervisie is een middel om te reflecteren op je manier van werken en vindt plaats in een groep van gelijken. Dat kan een groep van vakgenoten zijn, maar ook een groep met eenzelfde (hoofd)taak, zoals een multidisciplinair team. Door werksituaties in te brengen in een groepsgesprek, zoek je naar handvatten om je bekwaamheid te vergroten. De groep is niet al te groot, ongeveer 6 mensen, en komt regelmatig bij elkaar (gemiddeld eens in de 6 weken).

Bij begeleide intervisie trek ik een paar keer met de groep op, om samen een werkwijze te vormen waarin het reflecteren de diepgang krijgt die nodig is voor de persoonlijke ontwikkeling van de groepsleden. Graag kom ik daarvoor op locatie.

Begeleiding bij psychische moeite

Op verschillende manieren kun je in je leven psychische moeilijkheden ondervinden. Je voelt je vaak somber en het lukt je niet om daaruit te komen. Je hebt steeds een bepaalde spanning of stress en je zoekt een manier om het kwijt te raken. Je bent angstig geworden, voor iets, voor een bepaalde situatie, of meer algemeen. Tegen jezelf zeggen dat het wel over gaat of dat je je niet moet aanstellen helpt niet (meer). Er is verdriet in je leven gekomen en je merkt dat het je nog steeds verlamd.

Als psycholoog help ik je graag om de psychische moeiten te verlichten. In een eerste gesprek bespreken we samen wat er nodig is om je beter te voelen en maken we een plan om daaraan te werken.

Ik maak gebruik van verschillende behandelvormen:

  • cognitieve gedragstherapie
  • interpersoonlijke therapie
  • oplossingsgerichte therapie
  • mindfulness-based cognitieve therapie

 

Deze psychologische begeleiding is ook geschikt om de wachttijd voor de reguliere ggz te overbruggen. Helaas bestaan er in de gezondheidszorg vaak lange wachtlijsten, ook voor de ggz. Maar als je de moed hebt gevonden om de stap naar de huisarts te zetten, wil je ook graag snel verder geholpen worden. De psychologische hulp die ik bied, sluit aan bij de behandelingen in de reguliere zorg. Je kunt bij mij een begin maken en verder gaan in de reguliere zorg als daar plek is. Ik zorg daarbij voor een goede overdracht, door je een overzicht mee te geven van wat we hebben gedaan.

Deze psychologische begeleiding valt buiten de reguliere zorg en wordt daarom niet vergoed vanuit de zorgverzekering.

Leren aan de hand van werkervaring

Neem contact op

Zoek je begeleiding om jezelf verder te ontwikkelen? Neem vrijblijvend contact met me op. Een kennismaking kost je niks. Ook als je vragen hebt, kun je dit formulier gebruiken.

Hooilandseweg 84
9983 PG Roodeschool
 
06 14395469
info@harmwijnalda.nl

Telefoonnummer

06 14395469

Emailadres

info@harmwijnalda.nl