Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleiden waarin het gaat om leren aan de hand van werkervaring. In de werkervaring gaat het vaak over situaties waarin de interactie met anderen een belangrijke rol speelt.

Supervisie is vooral waardevol voor professionals die werken met mensen en daarbij hun eigen persoon inzetten. Je kunt dan denken aan onder andere verschillende beroepen in de zorg (met name behandelaren), predikanten en geestelijk verzorgers, docenten en ook leidinggevenden in het brede veld van het bedrijfsleven, managers en teamleiders. In sommige van deze beroepen is supervisie ook verplicht onderdeel van de beroepsregistratie.

Leren aan de hand van werkervaring

Supervisie is een methode voor leren.  De concrete werkervaring is daarbij de aanleiding voor het leerproces. Door het zo te zeggen, aanleiding voor, zeg ik meteen iets over hoe we werksituaties bespreken. Heel vaak gaat het er niet om hoe je in de concrete werksituatie kunt of zou moeten handelen. Maar het gaat een laag dieper. Welke rol speel jij als persoon bij hoe de situatie verliep? Hoe ga je om met wat er van je gevraagd wordt? Wat betekent vakbekwaamheid voor jou en hoe zet je dat in? Het zijn voorbeelden van vragen die je voorbij de situatie laten kijken en een diepere vorm van leren aanboren. Leren leren wordt dat genoemd. Dat is dat je leert om zo naar werksituaties te kijken dat je meer over jezelf leert en hoe je dat kunt inzetten. Op die manier leer je niet alleen hoe je in de concrete werksituatie moet handelen, maar leer je iets dat je in heel je werk kunt benutten.

Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 sessies van een uur. Naast individuele supervisie is het ook mogelijk om in een groep van twee (1,5u per sessie) of drie (2u per sessie) supervisie te ontvangen, ook op locatie.

Om kwaliteit te waarborgen ben ik geregistreerd bij de LVSC.

Neem contact op